Paul Beckers
"Robuust en sterk als een stier en dan weer fragiel als een vogel"
Guus van de Beek
"Ik kap, dus ik ben"
Marjo Boesten
"Look at the invisible queen"
Sjra Borsboom
"Eigenzinnige objecten met een eigen verhaal en sfeer"
René Donders
"Een verborgen wereld schuilt achter de façade"
Hans Dullaart
"Ik wil verbazing creëren bij mensen die alles gezien menen te hebben"
Nosrat Mansouri Gilani
"Blik doet mij denken aan speelgoed, brengt mij bij onschuld"
Roger de Haes
"Werk met een directe, nerveuze, impressionistische toets"
Lei Hannen
"Ceramics, a way of life in art"

EXPOSITIE

BEELDENDE TUINEN 2017

 

In de historische kern van het Maasdorp Eijsden is iedere tuin anders, maar in de maand mei zijn al deze tuinen op hun mooist. De eigenaren van 10 tuinen hebben op 20 en 21 mei gastvrijheid verleend aan kunstenaars en bezoekers van de expositie "BEELDENDE TUINEN 2017".

Achttien kunstenaars, afkomstig uit de eigen regio, de rest van Nederland en de beide buurlanden, hebben dit jaar meegedaan aan deze expositie. Zij tonen hun kunstwerken van hoge kwaliteit en grote diversiteit.

Het samengaan van beeldende kunst en tuinkultuur vormt met het landschap van het Maasdal en de historische kern van Eijsden een unieke combinatie.

Stichting Chrisjteijn heeft het genoegen gehad de bezoekers dit te kunnen aanbieden.

De Vernissage

 

Michel van Henten
"De mens als uitgangspunt, maar wel in alle vrijheid"
Paul Hertoghs
"Oogpunt, het standpunt van waaruit ik werk"
Jack van Iwaarden de Vreede
"Zachte, warme kunst in koude, harde materie"
Marguerite Jurrissen
"De schoonheid en intensiteit van eenmalige aan tijd gebonden momenten"
Mirjam Korse
"Poort van de Aarde, Vriendschap, Liefde en Wijsheid"
Kieta Nuij
"De vreugde, de ruwe schoonheid en de worsteling van het bestaan"
Joop van Schie
"Kunst bestaat bij de gratie van de verbeelding"
Urban Stark
"Kunst ist sein, sein des Künstlers, sein des Betrachters"
Maarten Vaessen
"Oermaterialen in een ongepolijste setting"